Rośliny chronione w Polsce – przegląd najważniejszych gatunków objętych częściową lub ścisłą ochroną

Gatunki znajdujące się pod ochroną to wyjątkowo cenne składniki rodzimej przyrody. Poznaj niektóre z nich. Możesz je znaleźć w lesie, nad rzeką, w górach i na wydmach. Prezentujemy niektóre rośliny chronione w Polsce.