Rośliny zielne w Polsce – przegląd dziko rosnących gatunków roślin

Rośliny zielne to gatunki występujące powszechnie w różnych zbiorowiskach, na łąkach i w ogrodach. Ich część nadziemna to niezdrewniała lub częściowo zdrewniała łodyga, liście i kwiaty. Poznaj najpiękniejsze gatunki dziko występujące w Polsce.