Rośliny monokarpiczne – charakterystyka, przykłady i cykl życiowy hapaksantów

Rośliny, tak jak pozostałe gatunki żyjące na ziemi, dążą do wydania jak największej liczby nasion, aby przedłużyć swój rodzaj. Wśród nich są rośliny monokarpiczne wyróżniające się szczególną cechą. Sprawdź, które rodzaje flory zaliczają się do hapaksantów.