Rośliny naczyniowe – czym są i jak wyglądają?

Rośliny naczyniowe wyróżniają się tym, że w toku ewolucji wykształciły one tkanki przewodzące wodę. W botanice taką tkankę nazywa się tkanką naczyniową, stąd nazwa typu roślin. Warto poznać je bliżej!