Kołpaczki — grzyby z rodzaju Panaeolus. Opis, charakterystyka, gatunki

Kołpaczki — grzyby z rzędu pieczarkowców. W poniższym tekście przybliżamy budowę owocników tych grzybów, ich cechy charakterystyczne, systematykę oraz przykłady konkretnych gatunków zaliczanych do rodzaju Panaeolus.