Gymnopilus junonius, czyli łysak wspaniały – jeden z większych grzybów rosnących na drzewach

Gymnopilus junonius, zwany także łysakiem wspaniałym, to jeden z większych grzybów rosnących na pniach i martwym drewnie drzew liściastych. Wyróżnia się charakterystycznymi cechami.