Fomitopsis pinicola, czyli pniarek obrzeżony – grzyb drewna sosnowego

Fomitopsis pinicola to grzyb nazywany również hubą obrzeżoną lub sosnową. Rośnie na drzewach iglastych i liściastych powodując brunatną zgniliznę drewna. Nie należy go mylić z jadalnymi gatunkami.